Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

28/BC-TCTLN
Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn tổ dân phố 18 phường Him Lam (Diểm tái định cư số 3 phường Him Lam) đợt 4
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
06/02/2018
06/02/2018
Số hiệu Trích yếu