Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

22/TTr-TCTLN
Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn tổ dân phố 16, tổ dân phố 17, phường Him Lam (phương án Hạ tầng khung tổ 16,17 phường Him Lam) Đợt 1
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
01/02/2018
01/02/2018
Số hiệu Trích yếu