Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

21/TTr-TCTLN
Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn tổ dân phố 18, phường Him Lam (Điểm TĐC số 3 phường Him Lam ) đợt 3
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
01/02/2018
01/02/2018
Số hiệu Trích yếu