Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

20/TTr-TCTLN
Công trình đường vành đai II (nối tiếp khu TĐC Noong Bua, Tp Điện Biên Phủ với khu TĐC Pú Tửu, thị trấn huyện Điện Biên) trên địa bàn tổ 16 đợt 4, Tổ 17 đợt 13, phường Him Lam và Ban Phiêng Bua, Phường Noong Bua đợt 15
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
01/02/2018
01/02/2018
Số hiệu Trích yếu