Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

23/TTr-STNMT
Đề nghị phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đá vôi àm VLXDTT tại điểm mỏ Tây Trang VII xã Na ư huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Tờ trình
01/02/2018
01/02/2018
Số hiệu Trích yếu