Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

21/BC-STNMT
Đề xuất hướng xử lý đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thi Minh, địa chỉ tại số nhà 76 tổ dân phố 30 P Mường Thanh TPĐBP tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Báo cáo
31/01/2018
31/01/2018
Số hiệu Trích yếu