Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

104/KH-STNMT
Thu gom, vận chuyển, xử lý thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Kế hoạch
31/01/2018
31/01/2018
Số hiệu Trích yếu