Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

17/TTr-STNMT
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án, khai thác, chế biến khoáng sản đá vôi làm VLXDTT tại điểm mỏ Đèo Gió,, xã Xính Phình huyện Tủa Chùa tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Tờ trình
31/01/2018
31/01/2018
Số hiệu Trích yếu