Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

83/STNMT-VP
Xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp TNVK cho công chức, viên chức thuộc diện tỉnh quản lý đợt II năm 2017
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
29/01/2018
29/01/2018
Số hiệu Trích yếu