Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

80/STNMT-KHTC
Báo cáo tình hình thực hiện nguồn vốn sự nghiệp 79 tại điểm bản Mường Toong 10, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé tỉnh ĐB năm 2017 theo QĐ 79/QĐ-TTg của TTCP đến năm 2017 và dự kiến phân bổ năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Báo cáo
29/01/2018
29/01/2018
Số hiệu Trích yếu