Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

15/TTr-STNMT
Giao đất cho Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn để thực hiện phương án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại bản húi to 1, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
0
29/01/2018
29/01/2018
Số hiệu Trích yếu