Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

14/TTr-STNMT
Công nhận quyền sử dụng theo hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với công ty cổ phần tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng viễn thông tại địa bàn phường Him Lam, Tp Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
29/01/2018
29/01/2018
Số hiệu Trích yếu