Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

16/QĐ-STNMT
Quyết định phê duyệt tổng dự toán gói thầu Chuyên mục Tài Nguyên và Môi trường trên sóng Đài PT&TH tỉnh Điện Biên năm 2018 .
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
24/01/2018
24/01/2018
Số hiệu Trích yếu