Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

15/QĐ-STNMT
Quyết định phê duyệt tổng dự toán gói thầu quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
24/01/2018
24/01/2018
Số hiệu Trích yếu