Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

56/STNMT-MT
Thẩm định, đánh giá tiêu chí số 17 môi trường và ATTP trong xây dựng nông thôn mới các xã Thanh Xương, Thanh Hưng, Thanh Luông, Thanh Yên, Thanh an.... Huyện Điện Biên. Sín Thầu huyện Mường Nhé
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
22/01/2018
22/01/2018
Số hiệu Trích yếu
  1.