Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

44/STNMT-KHTC
Về việc đăng ký danh mục mua sắm tài sản tập trung đợt 1 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
18/01/2018
18/01/2018
Số hiệu Trích yếu