Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

54/STNMT-QLĐĐ
Tham gia ý kiến điều chỉnh dự án đầu tư Trung tâm dịch vụ văn hóa công viên cây xanh phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
22/01/2018
22/01/2018
Số hiệu Trích yếu