Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

51/STNMT-QLĐĐ
Tham gia dự thảo lần 1 quyết định ban hành quy định chi tiết định mức phân bổ, mức hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
22/01/2018
22/01/2018
Số hiệu Trích yếu