Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

39/STNMT-TNN
Tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của phòng khám đa khoa Bình An
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Công văn
17/01/2018
17/01/2018
Số hiệu Trích yếu