Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

38/STNMT-KHTC
Cấp kinh phí để thực hiện cho việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, TĐC của dự án, hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
17/01/2018
17/01/2018
Số hiệu Trích yếu