Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

26/STNMT-TTr
Thực hiện chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ĐB V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành trợ giúp pháp lý trên địa tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Tờ trình
16/01/2018
16/01/2018
Số hiệu Trích yếu