Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

29/STNMT-KS
Cho chủ trương khảo sát thực địa, lập đề án thăm dò khoáng sản cát, sỏi lòng sông, nậm Rốm làm VLXDTT tại điểm mỏ Đội 19 xã Noong Hẹt và đối 18 xã Noong Luống huyện ĐB tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
16/01/2018
16/01/2018
Số hiệu Trích yếu