Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

28/STNMT-KS
Cho chủ trương khảo sát thực địa, lập đề án thăm dò khoáng sản cát, sỏi lòng sông, nậm Mức làm VLXDTT tại điểm mỏ Thôn Háng Tơ Mang xã Mường Báng huyện Tủa Chùa tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
16/01/2018
16/01/2018
Số hiệu Trích yếu