Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

08/TTr-STNMT
Về việc giao đất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại địa bàn các xã: Ta Ma, Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (Đợt 2
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
16/01/2018
16/01/2018
Số hiệu Trích yếu