Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

16/STNMT-MT
Giải trình lý do chậm tiến độ triển khai dự án Thành lập khu bảo tồn sinh cảnh cấp Quốc gia Pá Khoang - Mường Phăng tỉnh Điên Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
10/01/2018
10/01/2018
Số hiệu Trích yếu