Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

2/STNMT-VP
V/v thẩm định TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
03/01/2018
03/01/2018
Số hiệu Trích yếu