Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1034/STNMT-QLĐĐ
V/v trả lời đơn đề nghị của gia đình ông Lò Văn Đức bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
29/12/2017
29/12/2017
Số hiệu Trích yếu