Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1032/STNMT-QLĐĐ
V/v báo cáo kết quả thực hiện xây dựng cơ chế dành quỹ đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
29/12/2017
29/12/2017
Số hiệu Trích yếu