Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

268/BC-STNMT
BÁO CÁO TỔNG HỢP Hồ sơ thẩm định dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
28/12/2017
28/12/2017
Số hiệu Trích yếu