Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1019/STNMT-KS
V/v khảo sát thực địa lập đề án thăm dò KS cát làm VLXDTT tại điểm mỏ Đội 1, xã Thanh Yên huyện ĐB tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
27/12/2017
27/12/2017
Số hiệu Trích yếu