Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

374/TTr-STNMT
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động MT của dự án đường nội thị trục 27m và khu TĐC thị trấn Mường Ẳng giai đoạn 1 huyện Mường Ẳng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Tờ trình
27/12/2017
27/12/2017
Số hiệu Trích yếu