Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

371/TTr-STNMT
đề nghị phê duyệt tiền cấp quyền KTKS đá vối làm VLXDTT tại điểm mỏ Đèo Gió, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Tờ trình
26/12/2017
26/12/2017
Số hiệu Trích yếu