Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

257/BC-TCTLN
dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuât khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn tổ 18 phường Him Lam (Phương án hạ tầng khung tổ 18, Phường Him Lam) đợt II
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
26/12/2017
26/12/2017
Số hiệu Trích yếu