Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

3199/QĐ-UBND
Ban hành quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Quyết định
14/12/2017
14/12/2017
Số hiệu Trích yếu