Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

6847/BTNMT-TCCB
V/v nhận xét đánh gia việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với người đứng đầu các Tổng cục, cục trực thuộc Bộ, Thanh tra Bộ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Công văn
18/12/2017
18/12/2017
Số hiệu Trích yếu