Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

246/BC-STNMT
Kết quả kiểm tra, lựa chọn vị trí trạm ra đa quân sự tại địa bàn xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
18/12/2017
18/12/2017
Số hiệu Trích yếu