Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

367/TTr-STNMT
V/v đề nghị cấp Giấy phép khai thác cát lòng sông Nậm He Nọi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ Nậm He, xã Mường Tùng huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Tờ trình
18/12/2017
18/12/2017
Số hiệu Trích yếu