Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

368/TTr-STNMT
V/v đề nghị cấp giấy phép khai thác đá làm VLXD thông thường tại điểm mỏ nà Hỳ 1 xã Nà Hỳ huyện Nậm Pồ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Tờ trình
18/12/2017
18/12/2017
Số hiệu Trích yếu