Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

249/BC-STNMT
Kết quả kiểm tra vị trí, địa điểm đầu tư xây dựng Nhà khách Cựu chiến binh tỉnh trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
19/12/2017
19/12/2017
Số hiệu Trích yếu