Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

244/BC-STNMT
Về việc hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương thực hiện Dự án...đấu giá QSDD ở tại khu C13 phường Thanh Trường, thành phố Điện Điên Phủ.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
15/12/2017
15/12/2017
Số hiệu Trích yếu