Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

357/TTr-STNMT
Thẩm định dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dung đất ở phường Him Lam, thành phố Điên Biên Phủ.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
11/12/2017
11/12/2017
Số hiệu Trích yếu