Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

314/QĐ-STNMT
V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp + thiết bị thuộc dự án đầu tư XD công trình Hạ tầng kỹ thuật .... dịch vụ dọc trục đường 60m
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
08/12/2017
08/12/2017
Số hiệu Trích yếu