Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

940/STNMT-KS
V/v xác nhận khu vực, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch tận dụng đá trong phạm vi diện tích thi công XD công trình thủy điện Na Son xã Na Son huyện ĐBĐ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
08/12/2017
08/12/2017
Số hiệu Trích yếu