Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

238/BC-TCTLN
Kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung phương án, dự toán kinh phí bồi thường...từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua vào dự án đầu tư
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
07/12/2017
07/12/2017
Số hiệu Trích yếu