Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

350/TTr-TCTLN
Đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ.... Võ Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua vào dự án đầu tư xây dựng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
07/12/2017
07/12/2017
Số hiệu Trích yếu