Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

929/STNMT-KS
V/v báo cáo tình hình thực hiện QH thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
07/12/2017
07/12/2017
Số hiệu Trích yếu