Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/11/2021 12:00:00 AM
Sở Tài nguyên và Môi trường chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Trong giai đoạn 2017 - 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hỗ trợ và giúp đỡ 03 xã đặc biệt khó khăn là Keo Lôm, Phì Nhừ, Chiềng Sơ thuộc huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên theo phân công nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 về việc phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020.

Keo Lôm, Phì Nhừ, Chiềng Sơ là 03 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn của huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Do điều kiện vị trí địa lý, địa hình, giao thông đi lại còn tương đối khó khăn cũng như thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên việc phát triển kinh tế xã hội của các xã còn nhiều hạn chế.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện hỗ trợ: 01 bộ máy tính, 12 máy lọc nước, tặng 200 áo ấm, đệm, mũ len, trao 250 xuất quà tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hộ nghèo tại các xã Phì Nhừ, Chiềng Sơ, Keo Lôm với tổng số tiền là 193.900.000.

Cùng với đó, Sở đã cử cán bộ xuống nắm tình hình phát triển kinh tế xã hội của các xã và chủ động hướng dẫn các xã thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới để đạt được các tiêu chí về nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí số 17 về môi trường; cung cấp các văn bản pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho xã; hướng dẫn xã Phì Nhừ lập điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới đáp ứng nhu cầu sử dụng đất mở rộng của Trường tiểu học và Trường mầm non đạt chuẩn…

                                                                                                        Nam An