Skip Ribbon Commands
Skip to main content
3/2/2020 12:00:00 AM
Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Sở

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (khóa XI), Kế hoạch số: 59-KH/ĐU ngày 28/8/2019 của Đảng ủy dân chính đảng tỉnh và kế hoạch số: 58-KH/ĐU ngày 10/9/2019 của Đảng bộ sở về kế hoạch Tổ Đại hội các chị bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022, được sự đồng ý của Ban thường vụ đảng bộ Sở TN&MT, trong các ngày 24 - 27/02/2020 các chi bộ trực thuộc lần lượt long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội cũng vui mừng chào đón sự có mặt của Đại diện các đoàn thể Sở TN&MT những quần chúng ưu tú và toàn thể Đảng viên của các chi bộ (Đảng viên chính thức và Đảng viên dự bị). Đến dự và chỉ đạo Đại hội các Chi bộ có đại diện Đảng bộ Sở TN&MT.

Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương đoàn kết và dân chủ, tại Đại hội sau khi nghe đọc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 202017 - 2020 và xác định mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022 các đại biểu tham dự đã sôi nổi phát biểu nhiều ý kiến để bổ sung cho bản báo cáo. Đại hội các chi bộ đã ra Nghị quyết thống nhất một số kết quả mà nhiệm kỳ 2017 - 2020 các chi bộ đã đạt được và các chỉ tiêu chủ yếu của chi bộ phải thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 cụ thể là: 100% Đảng viên, cán bộ các chi bộ chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành: 100% Đảng viên các chi bộ được xếp loại là đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm,..

Cũng tại Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất năng lực, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới.

Kết quả bầu cử cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022 như sau:

1. Chi bộ Văn phòng sở:

- Đ/c Nguyễn Bà Huân - Phó Chánh phụ trách văn phòng Sở giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

- Đ/c Đặng Thị Hồng Loan - Trưởng phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

- Đ/c Nguyễn Trọng Giao - Phó phụ trách Thanh tra Sở giữ chức Chi ủy viên.

2. Chi bộ Chi cục Quản lý đất đai:

- Đ/c Phạm Tiến Dũng - Chi cục trưởng giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

3. Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường và Trung tâm quan trắc TN&MT:

- Đ/c Trần Thị Thanh Phượng - UVBCH Đảng bộ, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

- Đ/c Nguyễn Văn Tới - UVBCH Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ.

4. Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai:

- Đ/c Dương Thị Minh Dịu - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

- Đ/c Ngô Xuân Trang - Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

- Đ/c Bùi Thị Hương - Phó phụ trách phòng Kỹ thuật địa chính giữ chức vụ Chi ủy viên.

5. Chi bộ Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường:

- Đ/c Hoàng Việt Xuân - UVBCH Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TN&MT giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

6. Chị bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất:

- Đ/c Triệu Thị Kim Khanh - UVBCH Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất MT giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

Đại hội các Chi bộ đã thành công tốt đẹp, 100% Đảng viên biểu quyết thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2022./.

Một số hình ảnh Đại hội:

Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở
Chị bộ Chi cục Quản lý đất đai
Chị bộ Chi cục BVMT và Trung tâm QT TN&MT
Chị bộ Văn phòng Đăng ký đất đai
Chi bộ Trung Kỹ thuật TN&MT
Chi Bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất