Skip Ribbon Commands
Skip to main content
3/9/2021 12:00:00 AM
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Sáng ngày 09/3/2021, đồng chí Phạm Đức Toàn - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi thăm và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về tình hình quản lý tài nguyên và môi trường trong thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tiếp theo.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo, chuyên viên văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo Sở, trưởng phó các phòng, đơn vị thuộc Sở;

Đ/c Phạm Đức Toàn - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở TN&MT đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và 02 tháng đầu năm 2021. Thời gian qua, ngành TN&MT đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng góp phần ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành. Cụ thể, đã kiện toàn bộ máy tài nguyên và môi trường, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Tỉnh ủy, qua đó đã giảm đầu mối 01 đơn vị sự nghiệp và 06 đầu mối chi nhánh đơn vị trực thuộc. Rà soát, trình UBND tỉnh công bố 111 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; công bố 111 quy trình nội bộ trong thực hiện thủ tục hành chính của 03 cấp thuộc chức năng quản lý Sở TN&MT. Hoàn thành việc lập và hướng dẫn thực hiện: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, cấp huyện và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm (2015 đến 2020) cấp huyện; Dự án ”Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Điện Biên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Đ/c Vũ Ngọc Vương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đẩy mạnh việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất góp phần quan trọng tăng nguồn thu ngân sách địa phương năm 2020; thực hiện tốt công tác điều tra, khảo sát xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; Việc giao đất, giao rừng gắn với cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp cho cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân đảm bảo hưởng chính sách hỗ trợ dịch vụ môi trường rừng, từ việc chăm sóc bảo vệ rừng. Công tác thẩm định, cấp phép về môi trường, thanh tra, kiểm tra hậu cấp phép được tăng cường. Xây dựng được mạng lưới điểm quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, các đại biểu đã cùng nêu ra và thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, hạn chế nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh quan tâm, xem xét cho sở kiện toàn bộ máy, tổ chức; xem xét bố trí kinh phí thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ để Sở TN&MT hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch;  Điều tra xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất đối với dự án Khu nhà ở Tân Thanh và Khu nhà ở phía Tây Nậm Rốm thành phố Điện Biên để hoàn thành nhiệm vụ UBND tỉnh giao…

Đ/c Dương Thị Minh Dịu - Giám đốc VPĐK đất đai phát biểu tại buổi làm việc

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phạm Đức Toàn - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Sở TN&MT về thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng thời đối với việc kiện toàn bộ máy, tổ chức, đồng chí đề nghị trong quý I, Sở TN&MT gửi Đề án về Sở Nội vụ để sớm trình UBND tỉnh; Rà soát quỹ đất đã giao cho các tổ chức quản lý sử dụng, xử lý các vấn đề tồn tại trong quản lý đất đai; Dự án Khu nhà ở Tân Thanh và Khu nhà ở phía Tây Nậm Rốm thành phố Điện Biên giao Sở TN&MT phối hợp với thanh tra để xác định giá và xử lý; Công tác quy hoạch cần có giải pháp xử lý trong thời gian chờ quy hoạch được phê duyệt; Hoạt động san ủi cải tạo mặt bằng; Cải cách hành chính; Công tác cấp giấy CNQSDĐ; Điều chỉnh giá đất cụ thể; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng quản lý tài nguyên nước, khoáng sản,xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, quản lý tốt việc khai thác cát, sỏi nhỏ lẻ; nâng cao công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường…/.

Thuý An