Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/4/2021 12:00:00 AM
Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều 04/01/2021, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021”. Tới dự có Đồng chí Ngôn Ngọc Khuê - Phó Bí thư Đảng ủy - Q.Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị; Đồng chí Nguyễn Đăng Nam - Đảng ủy viên - Phó Giám đốc Sở; các đồng chí là Đảng ủy viên, Bí thư, Phó bí thư các Chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Ngôn Ngọc Khuê - P.Bí thư Đảng ủy - Q.Giám đốc Sở phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Đăng Nam - Đảng ủy viên đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường.

Năm 2020, Đảng bộ Sở đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ theo nguyên tắc tập trung, dân chủ; trong năm Đảng bộ không có Đảng viên vi phạm kỷ luật, không có đảng viên vi phạm điều lệ đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội 06 Chi bộ trực thuộc và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ đảm bảo về thời gian và phương án nhân sự đã được duyệt; Đảng bộ đã thể hiện vai trò và năng lực lãnh đạo của đảng trong mọi hoạt động của cơ quan, quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước vào thực tiễn hoạt động của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề ra; Đảng ủy cũng đã giới thiệu 100% đảng viên về sinh hoạt ở nơi cư trú và được nhận xét bản thân và gia đình, người thân thực hiện tốt trong việc chấp hành chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia đầy đủ các cuộc sinh hoạt tổ dân phố, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người công dân tại nơi cư trú.

Đồng chí Nguyễn Đăng Nam - Đảng ủy viên thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường

Công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ quan tâm lãnh đạo từ việc theo dõi, lựa chọn, bồi dưỡng, phân công đảng viên giúp đỡ để xem xét kết nạp đều được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo chất lượng; trong năm có 26 lượt cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động được cử đi tham dự các lớp đào tạo lý luận chính trị, trong đó: Cao cấp lý luận chính trị 02 người; Trung cấp lý luận chính trị 03 người; Bồi dưỡng về quản lý nhà nước 9 người; Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới 02 người; bồi dưỡng nhận thức về đảng 4 người. Đồng ý cho 04 quần chúng ưu tú làm hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng - Bí thư Chi bộ Chi cục Quản lý đất đai trình bày tham luận

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ Sở luôn quan tâm lãnh đạo và chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Thường xuyên giáo dục cho đảng viên và quần chúng thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Đảng bộ đã thể hiện vai trò và năng lực lãnh đạo của đảng trong mọi hoạt động của cơ quan, bám sát chức năng nhiệm vụ của ngành, quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước vào thực tiễn hoạt động của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề ra.

Tại Hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ đã tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề xuất các giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong năm tới. Qua các bài tham luận cho thấy các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã được lãnh đạo toàn diện, từng bước phát triển, đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Toàn Đảng bộ có sự thông suốt về tư tưởng, đường lối lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nỗ lực thực hiện công việc với trách nhiệm cao nhất, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Đảng bộ cũng đã xây dựng và lãnh đạo được các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị đoàn kết, tập hợp được sức mạnh tập thể, chung tay góp sức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, năm 2021 Đảng uỷ sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục lãnh đạo cán bộ đảng viên, công chức viên chức làm tốt những nhiệm vụ của ngành. Trong đó đặc biệt chú ý đến công tác xây dựng Đảng mà nhiệm vụ then chốt là vấn đề giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác lãnh đạo của các đoàn thể quần chúng, toàn Đảng bộ phát huy tính chủ động, năng động và sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện; triển khai đồng bộ hơn nữa các giải pháp thực hiện cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng; tiếp tục tuyên truyền học tập và đẩy mạnh làm theo Di chúc của Bác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt, trong các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, thực hiện “nói đi đôi với làm”, để tạo niềm tin cho quần chúng noi theo, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Ngôn Ngọc Khuê - Phó Bí thư Đảng bộ đã kết luận Hội Nghị, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm tới và nhận định, năm 2021 là năm sẽ có những khó khăn, thử thách mà toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan phải đoàn kết, thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan cần cố gắng hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu cụ thể, giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Dương Thị Minh Dịu - Bí thư Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai trình bày tham luận

Đồng chí Triệu Thị Kim Khanh - Bí thư Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất trình bày tham luận

Đồng chí Nguyễn Văn Tới - P.Bí thư Chi bộ Chi cục Môi trường và Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trình bày tham luận

Đoàn Hương